دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل آیت ا... آملی


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 2
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زهره سمیعی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر کاراگینان وکنسانتره پروتئین شیر بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی برگرهای تولید شده بر پایه ی حبوبات .......
تاریخ:
1399/09/15
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رحمان ميرزايي مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: جداسازی،شناسایی و تعیین پروفایل مقاومت آنتی بیوتیکی لیستریا منو سایتو ژنز های جدا شده از غذاهای آماده پخت و آماده ی مصرف پروتئینی نگهداری شده در یخ .......
تاریخ:
1399/09/15
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هانیه مهدویان
تاریخ:
1399/06/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهیار گراییلی
تاریخ:
1399/05/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمد مسلمان حقیقی
تاریخ:
1399/05/19
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فهیمه رکنی لموکی
تاریخ:
1399/05/14
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پریسا عابدی کفشگرکلائی
تاریخ:
1399/05/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هانیه سادات میرداماد
تاریخ:
1399/04/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هانیه سادات میرداماد
تاریخ:
1399/04/06
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهدیسا رحمانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رفتار ستون های فولادی در حرارت بالا و ترکیب آن با شرایط انفجار به روش اجزای محدود .......
تاریخ:
1399/03/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمد مسلمان حقیقی
تاریخ:
1399/03/24
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی فنی-کاظمی
دانشجو: نغمه اکبری
تاریخ:
1398/11/16
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیده مبارکه حسینی
تاریخ:
1398/11/15
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی فنی-کاظمی
دانشجو: مهسا غلام پلنگ رودی
تاریخ:
1398/11/15
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی فنی-کاظمی
دانشجو: علیرضا کجوری گشنیانی
تاریخ:
1398/11/15
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی فنی-کاظمی
دانشجو: مریم تورنگ
تاریخ:
1398/11/15
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی فنی-کاظمی
دانشجو: شهرام مجتهدیان
تاریخ:
1398/11/15
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی فنی-کاظمی
دانشجو: سیدامیرحسام ساداتی
تاریخ:
1398/11/15
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی فنی-کاظمی
دانشجو: بهاره فروهر
تاریخ:
1398/11/15
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی فنی-کاظمی
دانشجو: ارمین خسروی پور
تاریخ:
1398/11/15
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی فنی-کاظمی
دانشجو: محمد شابازاده
تاریخ:
1398/11/15
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی فنی-کاظمی
دانشجو: حسین حسین پور نقیبی
تاریخ:
1398/11/15
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مدیر گروه مدیریت - آزادنیا
دانشجو: شهرام مجتهدیان
تاریخ:
1398/11/13
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: شهرام مجتهدیان
تاریخ:
1398/11/13
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مدیر گروه مدیریت - آزادنیا
دانشجو: علیرضا کجوری گشنیانی
تاریخ:
1398/11/13
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: علیرضا کجوری گشنیانی
تاریخ:
1398/11/13
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیده مبارکه حسینی
تاریخ:
1398/11/12
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیده مبارکه حسینی
تاریخ:
1398/11/11
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیده مبارکه حسینی
تاریخ:
1398/11/11
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فائزه پورمند
تاریخ:
1398/11/10
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فائزه پورمند
تاریخ:
1398/11/10
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: علی حبیبی
تاریخ:
1398/11/06
موضوع: صدور کد
کارشناس کد پایان نامه محبوب السادات موسوی برای پایان نامه دانشجو نگار بهروزیان کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/11/06
موضوع: صدور کد
کارشناس کد پایان نامه محبوب السادات موسوی برای پایان نامه دانشجو علی درخشان کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/11/06
موضوع: صدور کد
کارشناس کد پایان نامه محبوب السادات موسوی برای پایان نامه دانشجو علی حبیبی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/11/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی اصغر یوسفی
تاریخ:
1398/11/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی اصغر یوسفی
تاریخ:
1398/11/05
موضوع: صدور کد
کارشناس کد پایان نامه محبوب السادات موسوی برای پایان نامه دانشجو فائزه پورمند کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/11/05
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مدیر گروه مدیریت - آزادنیا
دانشجو: مریم تورنگ
تاریخ:
1398/11/01
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مدیر گروه مدیریت - آزادنیا
دانشجو: مهسا غلام پلنگ رودی
تاریخ:
1398/11/01

سوالات متداول