دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل آیت ا... آملی


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 16                   کاربران مهمان: 50
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه عمران- باباتبار
دانشجو: شایسته اکبرزاده
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه عمران- باباتبار
دانشجو: شایسته اکبرزاده
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه عمران- باباتبار
دانشجو: شایسته اکبرزاده
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه عمران- باباتبار
دانشجو: شایسته اکبرزاده
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه عمران- باباتبار
دانشجو: شایسته اکبرزاده
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه عمران- باباتبار
دانشجو: شایسته اکبرزاده
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه عمران- باباتبار
دانشجو: شایسته اکبرزاده
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فرهاد صالحی مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه عمران- باباتبار قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تعیین مسیر بهینه با رعایت اصول زیست‌محیطی با استفاده از تلفیق روش تصمیم‌گیری تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و روش‌های فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ( .......
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فرهاد صالحی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تعیین مسیر بهینه با رعایت اصول زیست‌محیطی با استفاده از تلفیق روش تصمیم‌گیری تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و روش‌های فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ( .......
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ملیکا واحدی
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اسماعیل فولادین
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محبوبه نبی زاده گنگرج
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کورش شفاف
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی فنی-کاظمی
دانشجو: سید کمال الدین دریاباری
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی فنی-کاظمی
دانشجو: سیدامیرحسام ساداتی
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: یوکابد سلمانیان
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمزه خاکپوراسپاهی
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمزه خاکپوراسپاهی
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمزه خاکپوراسپاهی
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمزه خاکپوراسپاهی
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو اشرف مبصری مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه روانشناسی خان محمدی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نقش واسطه ای عواطف مثبت و منفی در رابطه بین سبک های دلبستگی و حساسیت اضطرابی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در شهرستان گنبد .......
تاریخ:
1397/12/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حدیقه رحمانی مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه روانشناسی خان محمدی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: رابطه بین کمال گرایی، خودخاموشی و خودانتقادی با احساس تنهایی دانشجویان دانشگاه آزاد آیت آلله آملی .......
تاریخ:
1397/12/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رضا حسن زاده مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه روانشناسی خان محمدی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه ی بین میزان استفاده از فضای مجازی با احساس انزوای اجتماعی، اضطراب و افسردگی کلی در بین افراد زیر 23 سال .......
تاریخ:
1397/12/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو یوکابد سلمانیان مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه روانشناسی خان محمدی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ۱. رابطه استقلال عاطفی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با خودکنترلی در نشانگان ضربه عشق دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی .......
تاریخ:
1397/12/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو اشرف مبصری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نقش واسطه ای عواطف مثبت و منفی در رابطه بین سبک های دلبستگی و حساسیت اضطرابی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در شهرستان گنبد .......
تاریخ:
1397/12/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو اشرف مبصری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نقش واسطه ای عواطف مثبت و منفی در رابطه بین سبک های دلبستگی و حساسیت اضطرابی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در شهرستان گنبد .......
تاریخ:
1397/12/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو یوکابد سلمانیان مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ۱. رابطه استقلال عاطفی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با خودکنترلی در نشانگان ضربه عشق دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی .......
تاریخ:
1397/12/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد اصغری شیروانی مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه عمران- باباتبار قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رفتار قابهای فولادی مجهز به میراگرهای اصطحکاکی تحت خرابی پیش رونده در زلزله های حوزه نزدیک .......
تاریخ:
1397/12/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهرا نجف زاده مقدم
تاریخ:
1397/12/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهرا نجف زاده مقدم
تاریخ:
1397/12/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهرا نجف زاده مقدم
تاریخ:
1397/12/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهرا نجف زاده مقدم
تاریخ:
1397/12/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مصطفی قربان پور دلاور
تاریخ:
1397/12/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مصطفی قربان پور دلاور
تاریخ:
1397/12/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد علی قانع
تاریخ:
1397/12/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ثنا السادات اخلاقی
تاریخ:
1397/12/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ثنا السادات اخلاقی
تاریخ:
1397/12/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو عطااله مرادی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: حقوق و تکالیف منتقل الیه در عقد اجاره .......
تاریخ:
1397/12/26
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی فنی-کاظمی
دانشجو: ابوالفضل دره ئی
تاریخ:
1397/12/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ملیکا واحدی
تاریخ:
1397/12/26

سوالات متداول