دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل آیت ا... آملی


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 1                   کاربران مهمان: 22
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رشید مهدوی
تاریخ:
1398/05/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رشید مهدوی
تاریخ:
1398/05/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهیار اصغری خامنه مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی خانه سالمندان با رویکرد روانشناسی محیط در منطقه۲۲ تهران .......
تاریخ:
1398/05/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فاطمه کاردار مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی مرکز بین المللی گلخانه شهری در آمل با رویکرد زیست محیطی (انرژی صفر) با تاکید بر کاهش مصرف سوخت های فسیلی .......
تاریخ:
1398/05/27
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مریم خاکپور
تاریخ:
1398/05/26
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: حسن واشقانی فراهانی
تاریخ:
1398/05/26
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه حقوق-اسماعیلی
دانشجو: فریدون کهزادیان
تاریخ:
1398/05/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محسن علی گل تبار بایی مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه حقوق-اسماعیلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نظام هیات داوری در حل و فصل اختلافات معاملات بورسی .......
تاریخ:
1398/05/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محسن علي گل تبار بايي مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نظام هیات داوری در حل و فصل اختلافات معاملات بورسی .......
تاریخ:
1398/05/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اکرم خسرویان عرب
تاریخ:
1398/05/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فیروزه بابانیا
تاریخ:
1398/05/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فریدون کهزادیان
تاریخ:
1398/05/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ارمین احسانی املی مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه شیمی-معصومی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: سنتز نانو ذره آهن از کیک المنت فیلتر ایستگاهای تقلیل فشار وساخت فتوکاتالیست fe2o3/zno , fe2o3/Tio2 جهت حذف فلزات سنگین از محیط آبی .......
تاریخ:
1398/05/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ارمین احسانی املی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: سنتز نانو ذره آهن از کیک المنت فیلتر ایستگاهای تقلیل فشار وساخت فتوکاتالیست fe2o3/zno , fe2o3/Tio2 جهت حذف فلزات سنگین از محیط آبی .......
تاریخ:
1398/05/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سهیلا مجدد
تاریخ:
1398/05/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فریدون کهزادیان مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه حقوق-اسماعیلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ضمانت اجرا آثار عدم رعایت ضوابط بخش نامه های بانک مرکزی ،مصوبات شورای پول اعتبار و... توسط بانک هادرتسهیلات اعطایی باتاکیدبررویه قضایی .......
تاریخ:
1398/05/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عبداله احمدی
تاریخ:
1398/05/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فروغ تنکابنی
تاریخ:
1398/05/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فريدون كهزاديان مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ضمانت اجرا آثار عدم رعایت ضوابط بخش نامه های بانک مرکزی ،مصوبات شورای پول اعتبار و... توسط بانک هادرتسهیلات اعطایی باتاکیدبررویه قضایی .......
تاریخ:
1398/05/21
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مهسا جلالی نژاد
تاریخ:
1398/05/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کاظم رجب زاده چناری
تاریخ:
1398/05/19
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی شعبانی
تاریخ:
1398/05/18
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه حقوق-اسماعیلی
دانشجو: سیدحسین طباطبایی اصل
تاریخ:
1398/05/18
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه حقوق-اسماعیلی
دانشجو: فاطمه رزقی شهرودی
تاریخ:
1398/05/18
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه حقوق-اسماعیلی
دانشجو: سیدعلی ساداتی سیدمحله
تاریخ:
1398/05/18
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه حقوق-اسماعیلی
دانشجو: امیرحسین قلی زاده
تاریخ:
1398/05/18
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو کاظم رجب زاده چناری مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه حقوق-اسماعیلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: پیشگیری از جرم در پرتو برنامه های پلیس اجتماع محور ( مطالعه موردی در پهنه استان مازندران) .......
تاریخ:
1398/05/18
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهدی شعبانی مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه حقوق-اسماعیلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: سیاست جنایی ایران و اسناد اروپایی در قبال جرایم اقتصادی .......
تاریخ:
1398/05/18
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو هادی توکلی مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه حقوق-اسماعیلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: جایگاه سوء نیت جزایی بر حسب درجات ان در فقه امامیه و حقوق ایران و انگلستان .......
تاریخ:
1398/05/18
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ایمان افتخاری
تاریخ:
1398/05/18
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو معصومه اسلامی فر مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی اثر کوجیک اسید بر بیان ژن برخی از فاکتورهای ویرولانس در باکتری استافیلوکوکوس اورئوس .......
تاریخ:
1398/05/17
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو بابک شقاقی افضلی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی مولکولی تأثیر غلظت پایین تر از مهار کننده رشد ( Sub- MIC) نانو ذره اکسید روی بر رشد و بیان ژن های برخی از فاکتورهای ویرولانس MRSA و MSSA. .......
تاریخ:
1398/05/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمد سفری
تاریخ:
1398/05/16
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سمانه حق شناس
تاریخ:
1398/05/16
موضوع: صدور کد
س سا برای پایان نامه دانشجو علیرضا کجوری گشنیانی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/05/16
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم پایه- ایزدیمند
دانشجو: غزال وطنخواه
تاریخ:
1398/05/16
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم پایه- ایزدیمند
دانشجو: شیما نوری
تاریخ:
1398/05/16
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو احمد سفری مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه حسابداری-صادقی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارائه رویکرد جهت ارزیابی ریسک های مالی سرمایه گذاری با استفاده از سیستم استنتاج فازی .......
تاریخ:
1398/05/16
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رئیس دانشکده بین الملل دکتر محمدرضا اسماعیلی
دانشجو: حمیدرضا گل پور
تاریخ:
1398/05/16
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رئیس دانشکده بین الملل دکتر محمدرضا اسماعیلی
دانشجو: اکبر شبانی
تاریخ:
1398/05/16

سوالات متداول