دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل آیت ا... آملی


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 22                   کاربران مهمان: 54
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: حمید حسن نژاد
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مسلم سلیمانی
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مسلم سلیمانی
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شیما نوری
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مرتضی خلیل خلیلی
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زهرا رمضانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تعیین و مطالعه عوامل توسعة ورزش قهرمانی تکواندو استان مازندران از دیدگاه صاحبنظران، مربیان و ورزشکاران .......
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهدی شالی کار مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر شوک فرهنگی بر رضایت شغلی و مهارت های ارتباطی کارکنان در اداره کل ورزش و جوانان .......
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حسن حسین زاده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارائه مدل ساختاری اثر بازاریابی داخلی و بازاریابی خارجی بر عملکرد هیئت های ورزش کشتی استان مازندران .......
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رویا باقری قادیکلایی
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: صدور کد
کارشناس کد پایان نامه محبوب السادات موسوی برای پایان نامه دانشجو سیده زهرا سیدعلی روته کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه معماری-ابراهیم زاده
دانشجو: مهدی توسلی
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: صدور کد
کارشناس کد پایان نامه محبوب السادات موسوی برای پایان نامه دانشجو مرضیه ابوالقاسمی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:معاون علمی آموزشی-مدیرگروه دکتر حامد برجسته
دانشجو: مرضیه ابوالقاسمی
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر پژوهش فتاحی
دانشجو: مرضیه ابوالقاسمی
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه معماری-ابراهیم زاده
دانشجو: معصومه بیکی
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رئیس دانشکده علوم دکتر نصرت اله حدادی
دانشجو: مرضیه ابوالقاسمی
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: س سا
دانشجو: فاطمه بابازاده سارزی
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهره ساداتی
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهره ساداتی
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فاطمه بابازاده سارزی
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فاطمه بابازاده سارزی
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده: س سا
دانشجو: مرضیه ابوالقاسمی
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: صدور کد
کارشناس کد پایان نامه محبوب السادات موسوی برای پایان نامه دانشجو فاطمه بابازاده سارزی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: س سا
دانشجو: سمیرا درزی علمداری
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: س سا
دانشجو: نبی اله قنبری
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: س سا
دانشجو: ساناز قبادی راد
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: س سا
دانشجو: حسین معزی مقدم
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: س سا
دانشجو: عباس قربانی افراچالی
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: س سا
دانشجو: درسا محضری
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: صدور کد
کارشناس کد پایان نامه محبوب السادات موسوی برای پایان نامه دانشجو سیده روجا هاشمیان سیدمحله کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ساناز قبادی راد
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ساناز قبادی راد
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: نبی اله قنبری
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سمیرا درزی علمداری
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه روانشناسی خان محمدی
دانشجو: منیره جوانمرد
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: صدور کد
کارشناس کد پایان نامه محبوب السادات موسوی برای پایان نامه دانشجو حسین یوسف زاده کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: حسین معزی مقدم
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: منیره جوانمرد
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: درسا محضری
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: صدور کد
کارشناس کد پایان نامه محبوب السادات موسوی برای پایان نامه دانشجو فرزین ربیعی قادی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/10/26

سوالات متداول