دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل آیت ا... آملی


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 5
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه حقوق-اسماعیلی
دانشجو: سعید غلامی
تاریخ:
1398/07/24
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه حقوق-اسماعیلی
دانشجو: مهدی شعبانی
تاریخ:
1398/07/24
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه حقوق-اسماعیلی
دانشجو: مهیار جعفری
تاریخ:
1398/07/24
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه حقوق-اسماعیلی
دانشجو: مهدی روحی مظفر
تاریخ:
1398/07/24
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه حقوق-اسماعیلی
دانشجو: مصطفی یارعلی
تاریخ:
1398/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو صدیقه شیروانی باقری شادان مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه حقوق-اسماعیلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ابزارهای مالی مشتقه در بازار سرمایه .......
تاریخ:
1398/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو اباذر نیک زاد مورد تصویب مدیر گروه مدیر گروه حقوق-اسماعیلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: شرط عدم تصرفات ناقله در مبیع در حقوق ایران و فقه امامیه .......
تاریخ:
1398/07/24
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: س سا
دانشجو: فخرالسادات حاجی سیدی
تاریخ:
1398/07/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه حسین پوربهنمیری
تاریخ:
1398/07/24
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم پایه- ایزدیمند
دانشجو: ملیحه صفرپور
تاریخ:
1398/07/24
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم پایه- ایزدیمند
دانشجو: مارال نامدار علی ابادی
تاریخ:
1398/07/24
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم پایه- ایزدیمند
دانشجو: میمنت محمودی راد
تاریخ:
1398/07/24
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم پایه- ایزدیمند
دانشجو: مریم نیکزاداسک
تاریخ:
1398/07/24
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم پایه- ایزدیمند
دانشجو: فاطمه مزینی
تاریخ:
1398/07/24
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم پایه- ایزدیمند
دانشجو: الهه ثمری خلج
تاریخ:
1398/07/24
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم پایه- ایزدیمند
دانشجو: علی عسکری
تاریخ:
1398/07/24
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم پایه- ایزدیمند
دانشجو: زهرا امین السادات
تاریخ:
1398/07/24
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم پایه- ایزدیمند
دانشجو: گل ارا دیلمی
تاریخ:
1398/07/24
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم پایه- ایزدیمند
دانشجو: سیده زهرا بزرگی راد
تاریخ:
1398/07/24
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم پایه- ایزدیمند
دانشجو: سکینه رضایی
تاریخ:
1398/07/24
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فخرالسادات حاجی سیدی
تاریخ:
1398/07/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پریسا عابدی کفشگرکلائی
تاریخ:
1398/07/22
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مدیر گروه حقوق-اسماعیلی
دانشجو: هانی داداشی اومالی
تاریخ:
1398/07/22
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: هانی داداشی اومالی
تاریخ:
1398/07/22
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: س سا
دانشجو: سیدمصطفی قاسم زاده طوسی
تاریخ:
1398/07/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اوا امیری راد
تاریخ:
1398/07/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اوا امیری راد
تاریخ:
1398/07/22
موضوع: صدور کد
کارشناس کد پایان نامه محبوب السادات موسوی برای پایان نامه دانشجو هانی داداشی اومالی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/22
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سیدمصطفی قاسم زاده طوسی
تاریخ:
1398/07/22
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی فنی-کاظمی
دانشجو: ثمین میرزایی
تاریخ:
1398/07/21
موضوع: صدور کد
کارشناس کد پایان نامه محبوب السادات موسوی برای پایان نامه دانشجو سیدمصطفی قاسم زاده طوسی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/21
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رئیس دانشکده علوم دکتر نصرت اله حدادی
دانشجو: سمانه حق شناس
تاریخ:
1398/07/21
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم پایه- ایزدیمند
دانشجو: سمانه حق شناس
تاریخ:
1398/07/21
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم پایه- ایزدیمند
دانشجو: سمانه حق شناس
تاریخ:
1398/07/21
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم پایه- ایزدیمند
دانشجو: سمانه حق شناس
تاریخ:
1398/07/21
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه زبان انگلیسی - نصرالهی
دانشجو: سمانه حق شناس
تاریخ:
1398/07/21
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو اباذر نیک زاد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: شرط عدم تصرفات ناقله در مبیع در حقوق ایران و فقه امامیه .......
تاریخ:
1398/07/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو صديقه شيرواني باقري شادان مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ابزارهای مالی مشتقه در بازار سرمایه .......
تاریخ:
1398/07/20
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی فنی-کاظمی
دانشجو: علی حاجی زاده مرزناکی
تاریخ:
1398/07/20
موضوع: صدور کد
کارشناس کد پایان نامه محبوب السادات موسوی برای پایان نامه دانشجو شهرام مجتهدیان کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/20

سوالات متداول