دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل آیت ا... آملی


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 5
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سید سهیل معنوی امری
تاریخ:
1398/09/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سید سهیل معنوی امری
تاریخ:
1398/09/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سید سهیل معنوی امری
تاریخ:
1398/09/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سید سهیل معنوی امری
تاریخ:
1398/09/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سید سهیل معنوی امری
تاریخ:
1398/09/20
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی فنی-کاظمی
دانشجو: طاهره حیدرنژاد
تاریخ:
1398/09/20
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: س سا
دانشجو: مسلم سلیمانی
تاریخ:
1398/09/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه حسین پوربهنمیری
تاریخ:
1398/09/14
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه حسین پوربهنمیری
تاریخ:
1398/09/14
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه حسین پوربهنمیری
تاریخ:
1398/09/14
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه حسین پوربهنمیری
تاریخ:
1398/09/14
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه حسین پوربهنمیری
تاریخ:
1398/09/14
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مسلم سلیمانی
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مسلم سلیمانی
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو آریا مهرگان مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی دهکده توریستی در عباس آباد مازندران با تکیه بر مفاهیم اکوتوریسم جهت جذب گردشگر .......
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهیار اصغری خامنه مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی خانه سالمندان در منطقه۲۲ تهران با رویکرد روانشناسی محیط .......
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مدیر گروه مدیریت - آزادنیا
دانشجو: نغمه اکبری
تاریخ:
1398/09/11
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: نغمه اکبری
تاریخ:
1398/09/11
موضوع: صدور کد
کارشناس کد پایان نامه محبوب السادات موسوی برای پایان نامه دانشجو امیرطاها مخدومی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/09/11
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: س سا
دانشجو: هانی داداشی اومالی
تاریخ:
1398/09/11
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سید ضیا الدین امامی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تولید اولئوژل روغن آفتابگردان با استفاده از سوربیتان مونواستئارات و موم سبوس برنج و غنی سازی آن با ویتامبن D .......
تاریخ:
1398/09/09
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: هانی داداشی اومالی
تاریخ:
1398/09/06
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: س سا
دانشجو: دنیا جهانگیر
تاریخ:
1398/09/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نوید دیوسالار
تاریخ:
1398/09/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد فتحی کناری
تاریخ:
1398/09/03
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی فنی-کاظمی
دانشجو: وحید عظیمی وزنا
تاریخ:
1398/08/29
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی فنی-کاظمی
دانشجو: مهرداد اصغری
تاریخ:
1398/08/29
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی فنی-کاظمی
دانشجو: مفیدالدین اکبریان
تاریخ:
1398/08/28
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی فنی-کاظمی
دانشجو: امین علایی نژاد
تاریخ:
1398/08/28
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم پایه- ایزدیمند
دانشجو: فخرالسادات حاجی سیدی
تاریخ:
1398/08/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو جلیل صدیقی هشجین مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی سفارت ایران در یونان با رویکرد تقابل و بازنمایی هنر و فرهنگ باستان .......
تاریخ:
1398/08/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ارینا مالکی
تاریخ:
1398/08/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ارینا مالکی
تاریخ:
1398/08/25
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه مدیریت - آزادنیا
دانشجو: مفیدالدین اکبریان
تاریخ:
1398/08/23
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه مدیریت - آزادنیا
دانشجو: امین علایی نژاد
تاریخ:
1398/08/23
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه مدیریت - آزادنیا
دانشجو: محمدرضا سلمانی مرشت
تاریخ:
1398/08/23
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه مدیریت - آزادنیا
دانشجو: جعفر کرباسی
تاریخ:
1398/08/23
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه مدیریت - آزادنیا
دانشجو: سیدمهدی حسینی
تاریخ:
1398/08/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اباذر نیک زاد
تاریخ:
1398/08/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اباذر نیک زاد
تاریخ:
1398/08/22

سوالات متداول