دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل آیت ا... آملی


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 1
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه مدیریت - آزادنیا
دانشجو: مفیدالدین اکبریان
تاریخ:
1398/08/23
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه مدیریت - آزادنیا
دانشجو: امین علایی نژاد
تاریخ:
1398/08/23
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه مدیریت - آزادنیا
دانشجو: محمدرضا سلمانی مرشت
تاریخ:
1398/08/23
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه مدیریت - آزادنیا
دانشجو: جعفر کرباسی
تاریخ:
1398/08/23
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه مدیریت - آزادنیا
دانشجو: سیدمهدی حسینی
تاریخ:
1398/08/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اباذر نیک زاد
تاریخ:
1398/08/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اباذر نیک زاد
تاریخ:
1398/08/22
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: س سا
دانشجو: زهرا رمضانی بورانی
تاریخ:
1398/08/22
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: س سا
دانشجو: فخرالسادات حاجی سیدی
تاریخ:
1398/08/22
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: س سا
دانشجو: روزیتا سلیمانی
تاریخ:
1398/08/22
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: روزیتا سلیمانی
تاریخ:
1398/08/22
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی فنی-کاظمی
دانشجو: اکرم خسرویان عرب
تاریخ:
1398/08/21
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی فنی-کاظمی
دانشجو: فاطمه کاردار
تاریخ:
1398/08/21
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی فنی-کاظمی
دانشجو: مجتبی سیف فراهی
تاریخ:
1398/08/21
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی فنی-کاظمی
دانشجو: محمدکمیل غلامی
تاریخ:
1398/08/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزانه قدیری
تاریخ:
1398/08/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نادر جعفری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی شاخص خرابی و مقاومت قاب فولادی بهسازی شده با مهاربند .......
تاریخ:
1398/08/19
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نادر جعفری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی شاخص خرابی و مقاومت قاب فولادی بهسازی شده با مهاربند .......
تاریخ:
1398/08/19
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه عمران- باباتبار
دانشجو: اکرم خسرویان عرب
تاریخ:
1398/08/19
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رضا مهدی زاده مقدم مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر عصاره گیاه پونه معطر آزاد و ریز درون پوشانی شده بر روی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، حسی و قابلیت زنده مانی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در ماست پروبیوتی .......
تاریخ:
1398/08/18
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ایمان قربانیان
تاریخ:
1398/08/16
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه معماری-ابراهیم زاده
دانشجو: فیروزه بابانیا
تاریخ:
1398/08/16
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه معماری-ابراهیم زاده
دانشجو: فاطمه کاردار
تاریخ:
1398/08/16
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه معماری-ابراهیم زاده
دانشجو: بابک فتحی کناری
تاریخ:
1398/08/16
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه معماری-ابراهیم زاده
دانشجو: فاطمه حسین پوربهنمیری
تاریخ:
1398/08/16
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مدیر گروه معماری-ابراهیم زاده
دانشجو: محمد فتحی کناری
تاریخ:
1398/08/16
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: یداله باقری
تاریخ:
1398/08/14
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: س سا
دانشجو: صابر پولادی
تاریخ:
1398/08/13
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: س سا
دانشجو: سیداحمدرضا حسینی
تاریخ:
1398/08/13
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سیداحمدرضا حسینی
تاریخ:
1398/08/13
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: صابر پولادی
تاریخ:
1398/08/13
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: س سا
دانشجو: سمانه حق شناس
تاریخ:
1398/08/13
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سمانه حق شناس
تاریخ:
1398/08/12
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی-رستمی
دانشجو: امیرحسین کفش دارمتولی
تاریخ:
1398/08/12
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی-رستمی
دانشجو: علیرضا سلیمانی
تاریخ:
1398/08/12
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی-رستمی
دانشجو: خدیجه زمانی
تاریخ:
1398/08/12
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی-رستمی
دانشجو: علی صمدی
تاریخ:
1398/08/12
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:کارشناس تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی-رستمی
دانشجو: عقیل صدیقی
تاریخ:
1398/08/12
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: س سا
دانشجو: پرستو درکایی
تاریخ:
1398/08/12
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده: س سا
دانشجو: علی صمدی
تاریخ:
1398/08/12

سوالات متداول